Tabulka ukazuje hladiny základní, které byly použitím SkiJo doplněny o hladiny oken, dveří, popisných částí, rohového razítka, variant ... . Speciální hladiny XREF_1, XREF_3 ... slouží pro připojení externích referencí - dle řešeného objektu se jedná např. o referenci půdorysů 1., 3. a 5. podlaží.Hladiny je možno doplňovat i ručně s ohledem na automaticky vznikající. Pokud zapadnou do struktury hladin SkiJo (jsou shodné částí řetězce zleva nebo začínají SKJLAY_... popřípadě SKJ_...), jsou kontrolovány a řízeny.


Příklad použití identifikátoru pro specifikaci podlaží ve výkresovém souboru.
Příklad použití identifikátoru pro specifikaci stavebního objektu a podlaží ve výkresovém souboru.
Příklad struktury hladin profese elektro.
Příklad struktury hladin profese vytápění.