Tabulka ukazuje hladiny vzniklé po definici výkresu v českém AutoCADu. Jsou připraveny hladiny pro běžnou kresbu řezových, pohledových, neviditelných hran, pro texty, kóty a podobně. V názvech hladin jsou použity zkratky.
Varianta pro jiné programy - jsou použity anglické názvy čar.